Avtalen om utbygging av boligblokker signert

Avtalen om overdragelse av rett til utbygging av nye boliger i Bromstadenga Borettslag mellom Bromstadenga Borettslag og Primahus Bolig AS ble den 3. juli signert av begge parter