Bromstadenga 2 – nytt byggegjerde

Fra mandag 5.des 2016 settes det opp første del av byggegjerdet for trinn 2, se vedlegg.

Det etableres passasje for gangtrafikk mellom byggetrinn 1 og 2 innen kort tid.

 

Alle biler må flyttes i løpet av søndag 4.des 2016 for dette området.

Dette gjelder også for biler til garasjer blokk 17-19-21 (Tilkomst garasjer opprettholdes, men ikke for biler )

 

bromstad-ii-kart-gjerde-des-16