Info byggeplass juni og juli 2018

Vi har mottatt informasjon fra byggeplass for juni/juli.

Utomhusarbeider avsluttes på byggetrinn 1, oppstart uteområder ved blokk i trinn 2.

Det vil bli etablert en korridor for passasje for gående langs blokkene i Stallmestervn 4 BBL juni