Nyttig å vite

husogordensregler-bromstadenga

 

Styret i borettslaget

Mail til styrerommet:                           styret@bromstadenga.no

Leder Terje Bye                                    991 13 245
terje.bye@barga.no

Nesteleder Fred Nilsen                       481 61 917

Styremedlem Ståle Bråten                 951 48 252

Styremedlem  Terje Nordgaard         901 09 065

 Varamedlem Brit Mæhre              

 

Vår vaktmestertjeneste

Mail til vaktmester:                         vaktmester@bromstadenga.no 

Vaktmester Thomas Hernes      901 77 333

 

Felleskostnader (husleie)

Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. TOBB tilbyr autogiro eller eFaktura.

Utleie av leiligheten/bruksoverlating

Skal du leie ut eller overlate bruken av leiligheten kan du klikke på denne linken og du vil få opp skjema og regler for utleien. https://tobb.no/for-deg/utleie-av-bolig 

Søppelhåndtering

Borettslaget har kildesortering. Glasscontainer står på storplassen. Nytt søppelsorteringssystem er under utarbeidelse og vil bli satt i drift fra 2011/2012.

Klikk her for å se presentasjon av det nye avfallssystemet
Eller klikk på et av bildene nedenfor for å se en illustrasjon av hvordan det blir seende ut.

avfallssystem-ovenifra avfallssystem1

 

Container

leies to ganger i året (på våren og høsten).

Vaskeriene

Du vasker gratis i borettslagets vaskerier. Du kan vaske fra kl. 07.00 til 21.00 på hverdager. Lørdag fra kl. 09.00 til 17.00. Du skriver deg på liste på utsiden av døra på vaskeriet. Følg reglene for bruk nøye og hold orden. Vaskeriene består av vaskemaskiner, tørketrommel og tørkerom. På tørkestativ ute er det muligheter for å tørke tøy. Ikke bruk tørkestativet på helg og helligdager ellers.

Renhold i oppgangene

Utføres av eksternt firma.

Parkering

Bare på merkede plasser. Ikke kjør inn og parker foran blokker og innganger.

Hvordan søker jeg om garasje?

Søknad sendes TOBB på fastlagt skjema, og tildeling skjer etter liste. Frittstående garasjer har et innskudd på 2000 kroner og en månedlig leie på 150 kroner.

Klikk på hus og ordensregler for borettslaget øverst på denne sida og du kan printe ut søknadsskjema.

Hva gjør jeg med dyrehold?

Søknad skal sendes styret. Søknaden skal være på fastlagt skjema, og inneholde underskrift fra alle i oppgangen.

Klikk på hus og ordensregler for borettslaget øverst på denne sida og du kan printe ut søknadsskjema.

Rehabilitering av våtrom/bad

Med virkning fra 1. juli 2010 er følgende regler trådt i kraft.

Rehabiliteringen er søknadspliktig til styret i borettslaget. Følgende tiltak er søknadspliktig:

  • Slukskifte
  • Reparasjon av våtrom hvor gulv- og veggbelegg eller membran må skiftes eller repareres i våtsone.
  • Totalrenovering av våtrom
  • Utskifting av komponenter som medfører at membran, belegg, våtromsplater og lignende blir skadet i våtsone.

 

Søknaden må være utfylt av utførende autoriserte fagfolk og sendt kommunen før utbedringen utføres.

Dersom det skule være noen spørsmål, kan driftsleder Arne Skogstad treffes på tlf. 951 15 934.

Slukskifte refunderes med 4000 kroner inkl. mva. ved søknad til styret. Arbeidet skal være utført av autorisert rørlegger. Skal du rehabilitere badet, må søknad sendes til Trondheim kommune.

Varmepumpe

Det er i generalforsamling 8. mai 2007 vedtatt at det ikke er anledning til å montere separat varmepumpe for hver enkelt leilighet

Avtrekksvifte

Det er ikke lov å installere vanlig avtrekksvifte over komfyren på kjøkkenet. Dette vil ødelegge avtrekket for alle i oppgangen og forstyrre, og i verste fall forårsake reparasjon, av avtrekkssystemet som er installert.

Terassemarkiser

Markisene i borettslaget har fargekoder. 1. etg.skal ha gul/hvitstripet markise. 2. etg. blå/hvitstripet, 3. etg.grønn/hvitstripet og 4. etg. gul/hvitstripet.

Platting, stakitt og skillevegger

Det skal søkes skriftlig til styret om tillatelse for å lage platting, stakitt og skillevegger i 1. etg. Enkel skisse med målsettinger må godkjennes før arbeidet igangsettes.

Skilleveggene skal ikke være høyere enn 1,80 meter.

Skilleveggene i 2. 3. og 4. etasje på terrasseblokkene skal ikke males eller endres av beboerne selv. Boettslaget ivaretar vedlikehold av disse.

Navneskilt

på ringeapparatet ved hoveddøren ordnes ved henvendelse til vaktmestertjenesten.

Nøkler

Låst deg ute? Fra 1. April 2013 har borettslaget avtale med Nokas om innlåsningassistanse ved mistet nøkkel. Du kan kontakte Nokas på telefon: 916 45 956

Tjenesten koster kr. 625,- per innlåsning. Beløpet blir fakturert til beboeren som benytter seg av tjenesten.

Bestilling av flere nøkler foregår ved å ta kontakt med TOBBs kontor i Krambugata for å få rekvisisjon til å produsere nøkler, eller fyll ut skjema på TOBBs hjemmeside. Se link.

https://tobb.no/for-deg/bestill-nokkel

Dugnader

Det blir også arrangert en dugnad i løpet av mai måned for å rydde litt etter vinteren og gjøre det pent rundt oss.

Komplette vedtekter fåes ved kjøp av leilighet.

Fellesregler Bromstadenga Borettslag

Våren 2014

 

VELKOMMEN

Et godt bomiljø er avhengig av beboernes egen evne til å omgås medmennesker nok til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.  I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse de generelle reglene for ro og orden i borettslaget.

ANSVAR – OMFANG

Reglene for ro og orden gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget.  Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

FELLESANLEGG – LEKEPLASSER – DYREHOLD – PARKERING

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantinger og andre fellesanlegg.  Skader påfører borettslaget – og dermed beboerne – unødvendige utgifter.  Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter.  La heller ikke firbente venner gjøre fra seg der.

Eiere som har fått tillatelse til å holde husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, påse at ikke dyret sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på borettslagets område.  Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres.  Borettslaget har egne regler for hunde- og kattehold.

Søknadsskjema for dyrehold finner du her: husogordensregler-bromstadenga

Borettslaget har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy.  Det er ikke tillatt å parkere tilhengere/campingvogner /bobil på borettslagets områder.  Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke tillatt, unntatt hente- og tilbringertjenester.  Borettslaget disponerer  100 garasjer.  Tildelingsregler og Søknadsskjema for garasje finner du her: husogordensregler-bromstadenga

Hver vår – mai måned – arrangeres dugnad på fellesområdene utendørs.

RENHOLD AV FELLESAREAL

Renhold av fellesareal utføres av eksternt firma.

AVFALLSHÅNDTERING

Borettslaget har et nytt nedgravd avfallssystem med kildesortering.   Hver andelseier har fått utdelt 2 brikker til avfallssystemet.  Ved mistet brikke må ny bestilles fra Retura via driftsleder og koster        kr 100. Ødelagt brikke får dere byttet uten omkostninger ved personlig oppmøte hos Retura i Tempevn 25 – ødelagt brikke må medbringes.

Hver vår og høst blir det satt ut container på området, slik at beboerne kan få kastet større ting.

 

MATING AV FUGLER/ANDRE DYR

Mating av fugler eventuelt andre dyr, og matrester som etterlates utendørs tiltrekker seg rotter og mus til husene og må unngås.

RO OG ORDEN

Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboens vinduer og balkonger.  Sang og musikkundervisning e.a. virksomhet som kan være til sjenanse for naboene og kan bare drives etter søknad til styret og etter at naboene har samtykket.

Oppussingsarbeid som medfører støy f.eks. banking, boring, sliping osv må ikke foregå  mellom

kl 2200 – 0700 på hverdager og på søndager og helligdager.

 

Borettslaget har dørtelefon med callinganlegg, og holder hovedinngangsdørene låst hele døgnet.

Risting av tøy, gulvmatter osv skal ikke skje fra balkonger , vinduer, trapper eller ganger.  Heng ikke ut klær på søndager/helligdager.

Barnevogner, ski, sykler, redskaper o.l. skal ikke oppbevares i trapperom og oppganger, unntatt er gåstoler. Fellesboder  eller egne boder kan benyttes for slikt utstyr.

BRUK AV LEILIGHETEN

I henhold til borettslagsloven er andelseier ansvarlig for alt innenfor leilighetens vegger.

Ved renovering av bad og kjøkken hvor vann, avløp, elektriske anlegg og ventilasjon blir berørt skal søknad sendes styret.  Dokumentasjon av at tiltaket utføres av sertifisert firma/person skal det opplyses om i søknaden.  Samsvarserklæring fra utførende person/firma vedrørende elektriske anlegg må fylles ut, og må kunne fremvises ved behov.  Tilsvarende må DDV – instruks (Dokumentasjon, drift og vedlikehold ) fylles ut for utført rørleggerarbeid fra utførende person/firma.

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggdannelse i leiligheten.

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at det ikke blir frostskader ved vann- og avløpsrør.

Det skal søkes til styret ved oppsetting av markiser, terrasser, plattinger, levegger, innglassing av veranda,  parabolantenner, varmepumper e.l.   Markiser  skal ha følgende farger ; 1. etg : gul og hvitstripet, 2.etg : blå og hvitstripet, 3.etg : grønn og hvitstripet, 4. etg. : gul og hvitstripet.

Blomsterkasser skal festes på innsiden av rekkverket på terasse/veranda for å unngå falluhell.

Nye andelseiere må henvende seg til vaktmester for å få navneskilt på ringeapparat.

Opptre slik at det ikke oppstår brann.  Batteri til brannvarsler i leiligheten tildeles hver leilighet årlig.  Alle leiligheter skal ha brannslukker/brannpledd e.l.

Unngå uforsvarlig omgang med vann, hold vannlåser fri for hindringer, uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet.

På terrasse/altan/veranda kan det benyttes gass grill/elektrisk grill.  Det er ikke tillatt å benytte engangsgrill/kulegrill eller andre griller hvor det benyttes grillkull/grillbriketter/tennveske e.l..

VASKERI – TØRKEPLASSER

Bruk av vaskeriet, tørkerom og vaskemaskiner/tørketrommel reguleres av egne regler som er slått opp i vaskerommene.  Tørkeplassen skal brukes bare til tørking av vasketøy og til lufting.  Banking av gulvtepper/matter må bare foregå på stativ oppsatt for dette.  Vaskeri og tørkeplass skal ikke benyttes på søndager og helligdager.

FELLESKOSTNADER

Andel felleskostnader forfaller til betaling den 1. i hver måned.  Felleskostnader faktureres fra overtakelsestidspunkt.

Ekstraordinær generalforsamling den 12.12.12 vedtok utbygging av borettslaget med 76 leiligheter på max 4 blokker samt et underjordisk parkeringsanlegg med max 315 plasser.  Borettslaget har signert utbygningsavtale med Prima Hus-Bolig.

Ekstraordinær generalforsamling den 17.04.12 vedtok borettslaget gjennomføring av vedlikeholdsplan med en kostnadsramme inntil kr 50.300.000.- Vedlikeholdsplanen omfatter rørfornying, ventilasjon, lekeplasser og ny traktorgarasje.

I forbindelse med vedtatt vedlikeholdsplan har borettslaget inngått avtale med OLIMB vedrørende rørfornying.  Arbeidene er startet opp og forventes avsluttet høsten 2015.

FORSIKRING

Borettslaget har inngått avtale med TOBB vedrørende forsikring av bygningene.

Hver andelseier må selv ha egen innboforsikring.

AVTALER MED TOBB

Kabel TV/Internett : Borettslaget har inngått avtale med Canal Digital vedrørende en minstepakke/minste  hastighet på internett.  Endring av dette må andelseier selv inngå avtale med Canal Digital om.

Borettslaget har tilsluttet seg strømavtale gjennom TOBB.  Avtalen er publisert på www.TOBB.no  Andelseier kan fritt velge annen strømleverandør.

Borettslaget har avtale med TOBB om oppbevaring av hovednøkler.  TOBB formidler bestilling av ekstra nøkler.  Skjema finnes på TOBB.no

Borettslaget har avtale med NOKAS, Travbanevn 3, tlf 916 45 956, som mot betaling, kan hjelpe andelseier med innlåsing til egen leilighet.

 

 

SERVICETJENESTER

Borettslaget har ansatt 2 vaktmestere.

Utskifting av sluk dekkes av borettslaget med p.t. inntil kr 4 000 inkl mva.  Utbetaling skjer etter søknad til styret inneholdende faktura for utført arbeid fra autorisert firma.  Ekstraordinære store skader i tilknytning til sluk skal forelegges styret til behandling.  Følgeskader i underliggende rom dekkes av borettslaget etter regning.

PLIKTER – MISLIGHOLD

Ovennevnte er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der.  Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne.  Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste trives i.  Alle beboerne må derfor sette seg inn i og følge reglene for ro og orden.

Eiers brudd på forpliktelse overfor borettslaget utgjør mislighold.  Ved vesentlig mislighold, og etter skriftlig advarsel fra borettslaget kan borettslaget pålegge eieren å selge boligen.

 

TRONDHEIM, 22.04.2014

BROMSTADENGA BORETTSLAG

STYRET