Ditt ansvar

Eier av leiligheten er ansvarlig for det innvendige vedlikeholdet av boligen og areal som tilhører leiligheten. Boder og utvendige boder – som sykkelbod etc.
Eier må selv sørge for innboforsikring.