Vårt ansvar

Boligselskapet er ansvarlig for å vedlikeholde bygningene og eiendommen forøvrig.
Borettslaget skal ha felles bygningsforsikring.