Varsel om Strømutkobling i Stallmesterveien 13 og 15, tirsdag 29. november

Varsel om Strømutkobling Tirsdag 29.11.16.kl. 15:00

I forbindelse med arbeid på lavspent nettet vil TrønderEnergi Nett as koble ut strømmen i Stallmesterveien 13 og 15

Ønskes ytterligere opplysninger, ta kontakt med TrønderEnergi sin kundeservice på tlf. 07250.

brev-stromutkobling-29-11-16