VIKTIG INFO VEDRØRENDE BYGGEPLASS

Hei

Barnehagen som ligger langs gangvegen, helt oppe ved Bromstadbuen/Valentinlystsenteret, klager på mye trafikk på GS veg, og de har nylig hatt en nestenulykke.

Bhg har klaget til kommunen, som igjen har rettet saken til ansvarlig søker for byggeprosjektet.

Barnehagen forstod det slik at det var trafikk til byggeplassen.

Trafikken skyldes trolig at beboere i Tingsletta tar en snarveg, fremfor å kjøre inn Fjøsmestervegen og følge GS vegen langs BT1 og opp til BT2.

Jeg har bedt ansvarlig søker gi beskjed til barnehagen at de må kontakte Tingsletta brl og henstille om at det kjøres inn Fjøsmestervegen.

Det er heller ikke lov til å kjøre inn på GS veg direkte fra Bromstadbuen.

Adkomst fra Stallmestervegen inn på GS veg kan tas i bruk i løpet av september.

Adkomst til byggeplassen skjer fra Bromstadbuen via Stallmestervegen og ikke via GS veg.

Informer gjerne Tingsletta om dette slik at de kan informere sine beboere.

Med vennlig hilsen
BETONMASTHÆHRE TRØNDELAG AS

Ole Jørgen Olsen