Om oss

Bromstadenga Borettslag ligger sentral på Strindheim ved Valentinlyst senter og Tyholttårnet. Som et av de største borettslagene i Trondheim tilknyttet TOBB med 300 boenheter. Leilighetene er fra 35 til til 101 kvadratmeter.

Første innflytting 4.9. 1970

Borettslagets adresser:
Bromstadbuen 1-11 og 2-32
Fjøsmestervegen 1-5
Stallmestervegen 2-6 og1-25

 

Vi håper hjemmesiden vil være til nytte både for beboerne og de som ønsker å flytte hit. Prøv gjerne å finne ting som du synes er interessant, og gi gjerne tilbakemelding om du synes det var lett eller vanskelig å finne fram.

Nettsiden hadde premiere 13. Mai 2013, og vil selvfølgelig oppdateres jevnlig.

Bromstadenga Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

Borettslaget er organisert under Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) og ble ferdigstillt i 1970/72. Det er 300 boenheter i borettslaget, hvorav 176 er i terrasseblokker, 102 i lavblokker på tre etasjer og 21 boenheter i småhus, pluss miljøhuset. På kartet under om oss-rubrikken til høyre, kan du se hvor i Trondheim borettslaget ligger. Like ved Valentinlyst Senter og Tyholttårnet.

Våre nettsider er et verktøy for å spre informasjon til beboerne om hva som rører seg i borettslaget vårt.


Vis større kart