Parkeringsplasser

Våre parkeringsplasser

 • All parkering skal skje på oppmerkede plasser

 • Registrering av egne/besøkendes biler skjer via Smart-Oblat:
  smartoblat.trondheimparkering.no – her får du:
  • Elektroniske parkeringsoblater til din bil
   Registrere besøkende biler
   - hver andel kan registrere max 3 biler i max 24 timer
  • Endre/fjerne og legge til aktive kjøretøy/reg.nummer
  • Endre personalia
  • Bytte passord/glemt passord

 • Besøksparkering: besøkende kan parkere på hvilken
  som helst ledig p-plass, unntatt de som er merket med Tingsletta.
  Besøksparkeringen må registreres via «Smart-Oblat» - betjenes av andelseier via mobil/nett

 • Kontroll utføres av Trondheim Parkering

 • All henvendelse skal skje via: parkering@bromstadenga.no

 • Tingsletta borettslag leier 42 p-plasser som alle er merket med egne skilt (T) i hvitt og grønt